ĐỀ TÀI KHOA HỌC NEC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

ĐIỂM BÁN
Trang chủ Các tác giả Đăng bởi Dược sĩ Đỗ Ánh

Dược sĩ Đỗ Ánh

Dược sĩ Đỗ Ánh
7 Bài viết 0 BÌNH LUẬN
Tôi là Dược sĩ Đỗ Ánh - dược sĩ đào tạo bởi trường Đại học Dược Hà Nội, tôi luôn mong muốn chia sẻ thật nhiều những thông tin thuốc, tin sức khỏe tin cậy chuẩn khoa học đẩy lùi tin giả, phản khoa học hiện nay.