Giúp tăng cường chứng năng hô hấp để bé ngưng ho có đờm